Bitcoin louhinnan vihreä puoli: Kestävä ratkaisu lämmitykseen ja tuki sähköverkolle

BY ELMERI SUOMI | 16.6.2023

Bitcoin louhinta on todennäköisesti yksi kritisoiduimmista toimialoista. Tämä johtuu Bitcoinin suuresta energian kulutuksesta. Onko sen suuri energian kulutus kuitenkaan ongelma?
Louhinta kuluttaa vuodessa globaalisti noin 100 TWh. Kulutus on verrattavissa Alankomaiden vuotuiseen sähkön kulutukseen. Louhinnan kuluttama sähkö suhteutettuna koko maailman kuluttamaan sähköön on noin 0,4%.

Louhijat etsivät aina halvinta mahdollista energian muotoa. Louhinnan kannattavuutta ohjaa siis hyvin vahvasti tarjolla olevan energian hinta. Esimerkiksi Islannissa bitcoin louhinta on yleistynyt räjähdysmäisesti halvan geotermisen energian, sekä pohjoisen sijainnin ansiosta. Suomi Sijoittuu lähes samaan kategoriaan, sillä tämän hetken suunta Suomen energia-alalla on vahvasti liikkumassa kohti uusiutuvia energian lähteitä. Uusiutuvien energianlähteiden ongelmana on kuitenkin kausiluonteisuus. Tuuli- ja aurinkovoimalat ovat täysin riippuvaisia säästä ja täten aiheuttavat vaihtelevuutta sähkön tuotannossa ja myös sen hinnassa. Voisiko Bitcoin louhinta tuoda tähän ratkaisun?

Vihreän energian kannustin: Aurinkopaneelit ja Bitcoin louhinta

Bitcoin louhintaa on usein arvosteltu sen suuren energiankulutuksen vuoksi. Kuitenkin on tärkeää ymmärtää, että siinä piilee myös voimakas kannustin uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinkopaneelien käyttöönottoon.

Uskomme vahvasti kestävyyteen ja hiilijalanjäljen pienentämisen tärkeyteen. Siksi suosittelemme vahvasti aurinkoenergialla toimivia Bitcoin louhijoita. Näillä ratkaisuilla saamme aurinkoenergian hankinnoista huomattavasti kannattavampia. Tämän avulla asiakkaamme voivat nauttia lämmityksestä lähes ilmaiseksi ja samalla edistää puhtaampaa ympäristöä.

Aurinkopaneelit ja Louhinta on täydellinen ratkaisu esimerkiksi suorasähkölämmitys kohteeseen. Talvella tarvitsemasi lämpö tuotetaan louhinnalla, jolla myös katetaan laitten kuluttaman sähkön hinta. Kesällä sähkön ollessa halpaa, louhijalla tuotetaan omistajalleen huomattavasti parempaa tuottoa, kuin mitä useasti valtakunnan verkkoon myydystä energiasta saa.

Bitcoin Louhinta ratkaisuna sähköverkon ongelmiin

Suomessa vihreän energian tuotanto on runsasta, erityisesti kesäisin, jolloin auringonvaloa riittää runsaasti. Yllättäen tämä ylijäämä vihreä energiaa voi johtaa negatiivisiin sähkön hintoihin, joissa kuluttajat tienaavat jopa parhaimmillaan kuluttamalla sähköä. Tämä johtuu siitä, että uusiutuvan energian tarjonta on kesällä niin runsasta, että esimerkiksi ydinvoimaloiden tehoa joudutaan rajoittamaan. Louhinnalla saadaan tämä kyseinen ongelma ratkaistua tasaamalla sähköverkon kuormaa myös kesällä.

Bitcoin louhinta herättää usein keskustelua suuren energiankulutuksensa vuoksi, mutta tarkastellessamme sitä vihreyden ja kestävyyden näkökulmasta, huomaamme sen tarjoavan potentiaalisia etuja. Louhinnalla on merkittävä rooli uusiutuvan energian lähteiden, kuten aurinkopaneelien kannustimena. Tämä edistää aurinkoenergian hyödyntämistä taloudellisemmin ja samalla edistää ympäristön puhtautta. Lisäksi Bitcoin louhinta voi auttaa tasapainottamaan sähköverkkoa erityisesti kesäisin, jolloin vihreän energian tuotanto on runsasta. Näin Bitcoin louhinta voi tarjota kestävän ratkaisun lämmitykseen samalla tukien sähköverkkoa.

Heräsikö kiinnostus tulevaisuuden lämmitykseen? Ota Yhteyttä.

Sunbit asentaa kodin lämmitysjärjestelmiä hyödyntämällä bitcoin louhinnan hukkalämpöä ja lisäämällä kodin aurinkoenergian kannattavuutta!

Seuraa

SunBit Oyㅤ|ㅤ3357067-5ㅤ|ㅤHelsinki 00500

Made with ♡ in Finland.