Tuleeko bitcoin-louhintaa olemaan myös tulevaisuudessa?

BY MIIKA LEINONEN | 15.3.2024

Lämmitysjärjestelmämme edullisuus on bitcoinin louhinnasta saatujen tuottojen ja siitä syntyneen hukkalämmön hyödyntämisen ansiota. Lämmitysjärjestelmän ollessa pitkäaikainen sijoitus, kysymys bitcoin-louhinnan tulevaisuudesta on hyvin olennainen. Sen olisi syytä olla olemassa ei ainoastaan tänään ja huomenna, vaan myös vuosien ja kymmenien päästä.

Kuinka voimme tietää, että bitcoinia voidaan louhia energialla vielä tulevaisuudessakin?

Mikään ei ole absoluuttisen varmaa, ei edes auringon nouseminen huomenna, mutta bitcoinin historia tarjoaa mielenkiintoisia ennakkotapauksia bitcoinin perusluonteen muuttumattomuuden puolesta ja siitä, että myös louhinta energian muodossa on pysyvä ominaisuus bitcoin-protokollaa.

Kuka hallitsee bitcoinia?

Vuosina 2015–2017 bitcoin-yhteisön sisällä käytiin kovaa väittelyä siitä, että pitäisikö bitcoinin tiettyä ominaisuutta – yksittäisen lohkon kokoa – muuttaa, jotta bitcoin-verkko kykenisi prosessoimaan suuremman määrän siirtotapahtumia nopeammin. Niin sanotut “suurlohkolaiset” halusivat nostaa rajaa, koska he ajattelivat bitcoinin olevan maksuverkko ja he kokivat bitcoinin olevan epäonnistunut ellei se kykenisi prosessoimaan päivittäisiä maksutapahtumia kaikille maailman ihmisille. “Pienlohkolaiset” taas olivat sitä mieltä, että kyseessä on enemmän kullan kaltainen käteisinstrumentti, joka toimii tilientasaamisen välineenä, eli pohjarahana ja joka skaalautuisi päällekkäisten protokollien ja erillisten maksuverkkojen avulla päivittäiseen kaupankäyntiin. Samaan tapaan kuin nykyisessä järjestelmässä yksittäiset VISA-katevaraukset eivät liikuta rahaa heti, vaan tilittyvät myöhemmin kerralla yhtenä “könttänä” pankkien välisessä maksuliikenteessä.

Miksi pienlohkolaiset vastustivat lohkokoon muutosta, oli heidän näkemyksensä ja ymmärryksensä siitä, että yksityisten ihmisten solmut – bitcoinin hajautetun tilikirjan ohjelmisto – ovat todellisia bitcoinin sääntöjen ylläpitäjiä, ei louhijat, kuten suurlohkolaiset uskoivat. Lohkokoon suurentaminen toisi lisäkustannuksia solmun ajajalle esimerkiksi kasvaneen muistikapasiteetin tarpeen vuoksi, mikä pahimmillaan voisi ajan kuluessa keskittää solmun ajamisen mahdollisuudet vain muutamille suurten resurssin tahoille. Tämä voisi vaarantaa bitcoinin hajautetun luonteen ja avata mahdollisuuden sääntöjen muutokseen pienen ryhmän toimesta heille edullisella tavalla.

Jännitteet laukesivat lopulta niin, että suurlohkolaiset loivat ehdottoman haarauman eli täysin erillisen version bitcoin-protokollasta suuremmalla 8 megatavun lohkokoolla nimeltään Bitcoin Cash. Tänä päivänä Bitcoin Cashin markkina-arvo on vain noin 0,6 prosenttia alkuperäisen bitcoinin markkina-arvosta. Tämä avoin markkinatesti osoittaa sen, että markkinalla on paljon korkeampi arvostus alkuperäistä bitcoinia kohtaan; Bitcoin Cash ei käyttäjien mielestä tuonut tarpeeksi hyötyjä – korkeammasta prosessointikapasiteetista huolimatta – että se olisi houkutellut merkityksellistä käyttäjäkuntaa alkuperäisestä bitcoinista.

Orgaaninen prosessi

Bitcoinin hallinnoinnin hajautetun luonteen ansiosta, joka tapahtuu konsensuksen löytämisestä vertaisverkossa, siihen on kenenkään tai minkään tahon mahdoton pakottaa muutoksia norsunluutornista käsin. Sitä voisi ajatella kuin puhumaamme kieltä; meillä ei ole tahoa, joka määrää mitä mikäkin sana tarkoittaa, mutta kielelle kuitenkin muodostuu sosiaalinen konsensus emmekä tarvitse keskustahoa määräämään siitä, jotta yhteistyö sujuisi. 

On tärkeä ymmärtää bitcoin nimenomaan protokollana, kuten internet tai puhumamme kieli, jonka vahva verkostovaikutus suosii ohjelmiston päivityksiä, jotka ovat taaksepäin yhteensopivia; täysin erillisen, kilpailevan verkon täytyisi tuoda valtavia parannuksia, jotta se voittaisi senhetkisen protokollan verkostovaikutuksen ja keräisi käyttäjät vanhasta uuteen. Tai sitten uuteen verkkoon siirtymisestä täytyisi saavutta lähes yksimielinen konsensus, jotta kaikki solmun ajajat siirtyisivät koordinoidusti versioon, joka ei ole enää yhteensopiva vanhojen versioiden kanssa.

Tämän takia, huolimatta monien isojen bitcoin-pörssien ja bitcoin-louhijoiden miljoonien dollarien lobbauksesta, he eivät saaneet alkuperäisen bitcoin-verkon solmun ajajia muuttamaan alkuperäisen 1 megatavun lohkon kokoa, koska heillä ei ollut mitään keinoa pakottaa muutosta ohjelmistotasolla solmujen ajajille.

Samaan tapaan kuin bitcoinin lohkokokoa on vaikea muuttaa – varsinkaan luomalla taaksepäin yhteensopimatonta versiota – on myös sen työntodisteeseen perustuvaa, energialla tehtävää louhintaa mahdoton muuttaa ilman yksimielistä yhteisymmärrystä.

Louhinnassa on kyse siitä, että kuka saa oikeuden jatkaa tilikirjaa ja saada siitä palkkio. Louhinta prosessina myös määrittää korrektin tilikirjan historian, jonka solmut hyväksyvät ja täten ehkäisee varojen kahdenkertaisen kuluttamisen ongelman. Työntodisteen käyttäminen louhinnassa on perustavanlaatuinen ominaisuus bitcoinia, koska sitä ei ole mahdollista väärentää ja koska halpa energia – jota louhijat tarvitsevat ollakseen kannattavia – on hajautunut ympäri maapalloa, jolloin kenenkään yksittäisen tahon ei ole mahdollista ottaa tilikirjan kirjoitusoikeutta täysin omiin käsiin.

Bitcoin-yhteisössä on vankka yksimielisyys työntodisteen käytöstä tilikirjan määrittämisessä. Tästäkin meillä on avoin markkinatestin tulos bitcoinista tehdyn vaihtoehtoisen version muodossa; Bitcoin Proof of Stake, jossa nimensä mukaisesti käytetään panosperusteista konsensus-algoritmia (proof-of-stake), missä palkkioita ja tilikirjan kirjoitusoikeuksia myönnetään protokollaan natiivien varojen lukitsemisen suhteellisen määrän perusteella.

Bitcoin proof-of-staken hinta on pyöristysvirhe nollasta.

Innovatiivinen, mutta kestävä ratkaisu

Vaikka datalämpöpumppumme on innovatiivinen ratkaisu lämmitykseen, on bitcoin kuitenkin ollut olemassa jo 15 vuotta, ja tässä ajassa se ei ainoastaan ole käynyt läpi myllerryksiä, vaan vahvistunut niistä ollen olemassaolonsa aikana globaalisti parhaiten menestynyt omaisuusluokka. Tämä osoittaa bitcoinin tarjoamalle palvelulle olevan valtavaa maailmanlaajuista kysyntää riippumattomana, helposti liikuteltavana omaisuuseränä, arvonsäilyttäjänä ja ankkurina uusille globaaleille, avoimille maksuverkoille, kuten Salamaverkolle.

Teknologian kypsymisestä osoituksena on myös teollisen skaalan bitcoin-louhinnan integroituminen osaksi energiaverkkojen vakauttamista kysyntäjouston muodossa esimerkiksi Yhdysvaltojen Texasin osavaltiossa. Lisäksi Afrikassa se on parantanut uusiutuvien kannattavuutta ja madaltanut paikallisten sähkön kustannuksia, mikä on nostanut paikallisten elintasoa. Seinäjoella bitcoin-louhinnalla tuotettua hukkalämpöä ohjataan kaukolämpöverkkoon. Esimerkkejä on lukuisia.

Arvojemme mukaista on rakentaa pitkän aikajänteen kestäviä ratkaisuja, ja arviomme mukaan bitcoin on tullut jäädäkseen, mikä tekee bitcoin-louhintaa hyödyntävästä lämmitysjärjestelmästämme tuoreen, mutta kestävällä ja vankalla pohjalla olevan ratkaisun edullisempaan kodin lämmittämiseen – avaimet käteen palveluna.

Heräsikö kiinnostus tulevaisuuden lämmitykseen? Ota Yhteyttä.

Sunbit asentaa kodin lämmitysjärjestelmiä hyödyntämällä bitcoin louhinnan hukkalämpöä ja lisäämällä kodin aurinkoenergian kannattavuutta!

Seuraa

SunBit Oyㅤ|ㅤ3357067-5ㅤ|ㅤHelsinki 00500

Made with ♡ in Finland.